Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

whichWaynow
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialadygrey ladygrey
whichWaynow
- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadygrey ladygrey
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile vialadygrey ladygrey
whichWaynow
Ogólnie rzecz biorąc, to ja jestem raczej na "nie". Niezorganizowana, niezdecydowana, nieostrożna, niedbała, nieufna, może troszkę niemądra i niepoważna. Widzisz, ja naprawdę potrzebuję Twojego "tak".
— 03:06/05/15
Reposted fromzlesypiam zlesypiam vialadygrey ladygrey
whichWaynow
Reposted fromoll oll vialadygrey ladygrey
whichWaynow
whichWaynow
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć.
— Terry Pratchett "Ruchome obrazki"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamojahistoriaa mojahistoriaa
whichWaynow
Mogłabyś coś mi obiecać? To dla mnie bardzo ważne... Przyrzeknij, że się zgodzisz.
Nawet, jeśli jutro dojdziemy do wniosku, że jesteśmy z innych bajek i nasz związek nie ma sensu, to chcę się z Tobą spotykać na 24godziny w pierwszy weekend każdego nieparzystego miesiąca.
(...)
Cholera, wiem że to chory układ. Ale chcę Cię mieć chociaż przez 144godziny rocznie.
Obiecaj.
— chce, zeby codziennie byl pierwszy weekend nieparzystego miesiaca.
whichWaynow

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
whichWaynow
(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.
— Przybora.
Reposted fromzenibyja zenibyja viabeatlanna beatlanna
whichWaynow
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaLapislazuli Lapislazuli
whichWaynow
8886 2b22

June 19 2015

whichWaynow
1009 6e2d
whichWaynow
1000 0eee
whichWaynow
0988 2fb6
Reposted bynanana17 nanana17

June 16 2015

whichWaynow
7728 2578 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafeminine feminine
whichWaynow
whichWaynow
0918 7e31
Reposted fromstylte stylte viahavokku havokku
whichWaynow
2188 5faa 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaEhem Ehem
whichWaynow
1208 ed73
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viabeatlanna beatlanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl